WhatsApp Alert in Woensdrecht

Een succesvol burgerinitiatief in de gemeente Woensdrecht zijn de WhatsApp Alert-groepen in alle woonkernen in de gemeente. Inmiddels zijn meer dan 1300 inwoners lid van zo’n WhatsApp-groep. Het initiatief werd in 2015 genomen door Woensdrechtenaar Joost Hendriks. Hoe het werkt leest u in dit bericht op de website van de gemeente. Ook staan daar de mailadressen om…