Meldingen Servicelijn

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de woon- en leefomgeving zoals beschadigingen aan het wegdek, verkeersborden en ander straatmeubilair, klachten over gladheidbestrijding en voor vragen en opmerkingen over andere gemeentelijke diensten kunt u zich wenden tot de Servicelijn van de gemeente Woensdrecht.


Telefoonnummer: 14 – 0164

of via het meldingsysteem meldingen.woensdrecht.nl


a