Hieronder vindt u veel gestelde vragen over buurtpreventie:

Heeft een buurtpreventielid andere rechten?

Nee, een buurtpreventielid heeft dezelfde rechten en plichten als ieder andere burger. Het is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” in de wijk. Het zijn oplettende buurtbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenste zaken. Ook hebben zij een signalerende functie. U als buurtbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Moet ik elke week lopen?

Dit mag maar is geen verplichting. Elke maand wordt door de coördinator van een team een nieuw rooster gemaakt of kan een buurtpreventielid zich inschrijven via een forum. Daarin geeft men aan hoe vaak men wil lopen.  Het is een stukje maatwerk dat door de teamleden zelf ingevuld wordt.

Ik werk in continudienst, kan ik dan wel meedoen?

Ja, omdat het niet uitmaakt hoe vaak en wanneer men zich opgeeft voor het lopen kan rekening gehouden worden met continudiensten.

Krijg ik speciale kleding voor het uitvoeren van buurtpreventie?

Ja. Wanneer u lid wordt van een buurtpreventieteam krijgt u een hesje en een jas uitgereikt. Wij streven er naar zoveel mogelijk teams zichtbaar in een wijk te hebben. Een hesje of een jas vergroot de zichtbaarheid en heeft nog meer een preventieve werking. Het vergemakkelijkt soms ook het maken en onderhouden van contacten.

Wat wordt er gedaan met mijn meldingen?

Alle meldingen komen bij de coördinator van het buurtpreventieteam terecht. De coördinator zorgt ervoor dat de meldingen terecht komen bij de juiste instanties. Op hun beurt zorgen deze instanties er voor dat er zo snel mogelijk iets met de melding gedaan wordt.

Moet ik ook de ‘boeven vangen’?

Nee!  Wanneer u als buurtpreventielid getuige bent van een misdrijf, dreigende escalatie of ander noodgeval bel je 1-1-2.  De hulpdiensten komen dan zo snel mogelijk.

Loop ik gevaar als loper van een buurtpreventieteam?

Nee, de lopers kunnen bij calamiteiten direct contact opnemen met de politie. Deze zijn dan binnen enkele minuten per plaatse. Buurtpreventieleden kunnen bij gevaarlijke situaties gewoon weglopen.

Kan iedereen buurtpreventielid worden?

Ja, mits men aan de onderstaande voorwaarden voldoet:
–          Leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt;
–          Woonachtig in de wijk of buurt waar buurtpreventie actief is;
–          Integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag
–          U geen bezwaar heeft tegen verificatie van uw persoonsgegevens bij de politie.

Krijg ik ook een training?

Ja, voordat u kan starten woont u een gratis training georganiseerd door de gemeente en politie bij. Tijdens de training krijgt u uitleg over signaleren, rechten en plichten, communicatie etc. Na de training ontvangt u de deelnemerspas, hesje, zaklamp en andere middelen en kunt u van start! Naast bovengenoemde training wordt u tevens in de gelegenheid gesteld om een training reanimatie en aed te volgen.

Staat er een vergoeding tegenover?

Helaas kent de gemeente Woensdrecht geen vergoeding voor het uitvoeren van dit vrijwilligerswerk. Wij zorgen er wel voor dat u geen kosten hoeft te maken voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Kleding, zaklamp, notitieblokjes en verschillende trainingen zoals reanimatie/AED krijgt u aangeboden vanuit de gemeente.

Ben ik verzekerd?

Voor iedere vrijwilliger heeft de gemeente Woensdrecht een vrijwilligersverzekering.